Tagfilter
Found:
Page
2020-04-08 Damian Diaz
Magdalena Wierzchowska
Marcin Szewczak
Maksymilian Maszenda
Marcin Tulicki
Maciej Sawicki
2020-04-09 Maksymilian Maszenda
Damian Diaz
Marcin Szewczak
Marcin Tulicki
2020-04-10 Maksymilian Maszenda
Waldemar Stankiewicz
Jan Korab
Marcin Tulicki
Jakub Wojtanowski
Magdalena Wolinska Riedi
Mateusz Nowak
Maria Stepan
Maciej Sawicki
2020-04-11 Krzysztof Nowina Konopka
Magdalena Wolinska Riedi
Karol Jaltuszewski
Jan Korab
Dominik Cierpiol
Konrad Waz
2020-04-22 Dominik Cierpiol
Konrad Waz
Krzysztof Nowina Konopka
2020-04-23 Aleksandra Marciniak
Maciej Sawicki
Marcin Tulicki
2020-04-24 Maciej Sawicki
Maksymilian Maszenda
Marcin Tulicki
2020-04-26 Krzysztof Nowina Konopka
Konrad Waz
2020-04-27 Marcin Szypszak
Krzysztof Nowina Konopka
Konrad Waz
2020-04-28 Maksymilian Maszenda
Maciej Sawicki
Damian Diaz
Marcin Tulicki
2020-04-29 Waldemar Stankiewicz
Magdalena Wierzchowska
Marcin Szewczak
Marcin Tulicki
Maksymilian Maszenda
Maciej Sawicki
Jakub Wojtanowski
Aleksandra Marciniak
2020-04-30 Karol Jaltuszewski
Jakub Krzyzak
Dominik Cierpiol
Krzysztof Nowina Konopka
Konrad Warzocha
Konrad Waz
Marcin Szypszak
Maria Stepan
2020-05-01 Marcin Szypszak
Konrad Warzocha
Dominik Cierpiol
Damian Szmaglinski
Jan Korab
Konrad Waz
Jakub Krzyzak
Kinga Kwiecien
2020-05-03 Marcin Tulicki
Maciej Sawicki
2020-05-04 Damian Diaz
Marcin Tulicki
2020-05-05 Konrad Waz
Marcin Szypszak
Krzysztof Nowina Konopka
2020-05-06 Dominik Cierpiol
Marcin Szypszak
Jakub Krzyzak
Konrad Warzocha
Konrad Waz
Krzysztof Nowina Konopka
2020-05-07 Maksymilian Maszenda
Waldemar Stankiewicz
Jakub Wojtanowski
Marcin Tulicki
Maciej Sawicki
2020-05-08 Maksymilian Maszenda
Marcin Tulicki
Maciej Sawicki
2020-05-09 Jan Korab
Krzysztof Nowina Konopka
Marcin Szypszak
Konrad Waz
2020-05-10 Krzysztof Nowina Konopka
Dominik Cierpiol
2020-05-11 Damian Diaz
Jakub Krzyzak
Magdalena Wierzchowska
2020-05-12 Maksymilian Maszenda
Damian Diaz
Maciej Sawicki
2020-05-13 Dominik Cierpiol
Amian Szmaglinski
Marcin Szypszak
Krzysztof Nowina Konopka
2020-05-14 Dominik Cierpiol
Konrad Waz
Krzysztof Nowina Konopka
Konrad Warzocha
2020-05-15 Marcin Tulicki
Damian Diaz
Maksymilian Maszenda
2020-05-16 Damian Diaz
Maksymilian Maszenda
Marcin Tulicki
Maciej Sawicki
2020-05-17 Konrad Waz
Dominik Cierpiol
Marcin Szypszak
2020-05-18 Marcin Szypszak
Krzysztof Nowina Konopka
Konrad Waz
2020-05-19 Damian Diaz
Marcin Tulicki
Maciej Sawicki
2020-05-20 Damian Diaz
Maksymilian Maszenda
Magdalena Wierzchowska
Marcin Tulicki
Maciej Sawicki
2020-05-21 Karol Jaltuszewski
Dominik Cierpiol
Krzysztof Nowina Konopka
Konrad Warzocha
Konrad Waz
Kamil Trzaska
Marcin Szypszak
2020-05-22 Karol Jaltuszewski
Jan Korab
Konrad Waz
Krzysztof Nowina Konopka
Marcin Szypszak
2020-05-23 Damian Diaz
Marcin Tulicki
Maciej Sawicki
2020-05-24 Damian Diaz
Maciej Sawicki
Marcin Tulicki
2020-05-25 Konrad Waz
Konrad Warzocha
Jakub Krzyzak
Marcin Szypszak
Dominik Cierpiol
2020-05-26 Konrad Waz
Jakub Krzyzak
Dominik Cierpiol
Krzysztof Nowina Konopka
Konrad Warzocha
2020-05-27 Damian Diaz
Marcin Tulicki
Maciej Sawicki
Magdalena Wierzchowska
2020-05-28 Damian Diaz
Maciej Sawicki
Marcin Tulicki
Magdalena Wierzchowska
2020-05-29 Konrad Waz
Dominik Cierpiol
Krzysztof Nowina Konopka
Marcin Szypszak
2020-05-30 Dominik Cierpiol
Marcin Szypszak
Konrad Waz
Krzysztof Nowina Konopka
2020-05-31 Maksymilian Maszenda
Damian Diaz
Marcin Tulicki
Maciej Sawicki
2020-06-01 Maksymilian Maszenda
Damian Diaz
Waldemar Stankiewicz
Jakub Wojtanowski
Marcin Szewczak
Marcin Tulicki
Maciej Sawicki
Magdalena Wierzchowska
2020-06-02 Waldemar Stankiewicz
Maksymilian Maszenda
Damian Diaz
Marcin Szewczak
Magdalena Wierzchowska
Adrian Borecki
Maciej Sawicki
Marcin Tulicki
Jakub Wojtanowski
Aleksandra Marciniak
2020-06-03 Marcin Szypszak
Dominik Cierpiol
Damian Szmaglinski
Jan Korab
Konrad Waz
Karol Jaltuszewski
Krzysztof Nowina Konopka
Jakub Krzyzak
Maria Stepan
2020-06-04 Konrad Waz
Dominik Cierpiol
Karol Jaltuszewski
Krzysztof Nowina Konopka
Marcin Szypszak
Kamil Trzaska
Adrian Borecki
Jan Korab
Jakub Krzyzak
2020-06-05 Dominik Cierpiol
Karol Jaltuszewski
Damian Szmaglinski
Adrian Borecki
Jakub Krzyzak
Konrad Waz
Krzysztof Nowina Konopka
Konrad Warzocha
Kinga Kwiecien
2020-06-06 Jakub Wojtanowski
Marcin Szewczak
Waldemar Stankiewicz
Kamil Trzaska
Magdalena Wierzchowska
Maciej Sawicki
Maksymilian Maszenda
Damian Diaz
Marcin Tulicki
2020-06-07 Damian Diaz
Maciej Sawicki
Maksymilian Maszenda
Marcin Tulicki
2020-06-08 Damian Diaz
Marcin Szewczak
Waldemar Stankiewicz
Adrian Borecki
Jakub Wojtanowski
Maksymilian Maszenda
Marcin Tulicki
Magdalena Wierzchowska
Mateusz Nowak
2020-06-09 Dominik Cierpiol
Jan Korab
Jakub Krzyzak
Karol Jaltuszewski
Marcin Szypszak
Konrad Warzocha
Konrad Waz
Kamil Trzaska
Maria Stepan
2020-06-10 Dominik Cierpiol
Konrad Waz
Karol Jaltuszewski
Jakub Krzyzak
Konrad Warzocha
Marcin Szypszak
Kamil Trzaska
Marcin Czapski
Jan Korab
Damian Szmaglinski
2020-06-11 Damian Szmaglinski
Monika Wozniak
Dominik Cierpiol
Kamil Trzaska
Marcin Szypszak
Karol Jaltuszewski
Jan Korab
Konrad Waz
2020-06-12 Damian Diaz
Maksymilian Maszenda
Jakub Wojtanowski
Maciej Sawicki
Waldemar Stankiewicz
Marcin Tulicki
2020-06-13 Damian Diaz
Maksymilian Maszenda
Waldemar Stankiewicz
Jakub Wojtanowski
Maciej Sawicki
Marcin Tulicki
Marcin Szewczak
Mateusz Nowak
Aleksandra Marciniak
2020-06-14 Jakub Wojtanowski
Waldemar Stankiewicz
Marcin Szewczak
Damian Diaz
Maciej Sawicki
Marcin Tulicki
Maksymilian Maszenda
2020-06-15 Dominik Cierpiol
Marcin Szypszak
Krzysztof Nowina Konopka
Konrad Waz
2020-06-16 Dominik Cierpiol
Adrian Borecki
Damian Szmaglinski
Maria Stepan
Marcin Szypszak
Krzysztof Nowina Konopka
Jakub Krzyzak
Konrad Waz
Kamil Trzaska
2020-06-17 Marcin Szypszak
Dominik Cierpiol
Konrad Waz
Krzysztof Nowina Konopka
Maria Stepan
Kamil Trzaska
Damian Szmaglinski
Karol Jaltuszewski
Kinga Kwiecien
2020-06-18 Damian Diaz
Jakub Wojtanowski
Maksymilian Maszenda
Magdalena Wierzchowska
Marcin Tulicki
Maciej Sawicki
Iwona Bajor
2020-06-19 Damian Diaz
Maciej Sawicki
Adrian Borecki
Marcin Szewczak
Maksymilian Maszenda
Marcin Tulicki
Magdalena Wierzchowska
Jakub Wojtanowski
2020-06-20 Marcin Szypszak
Damian Diaz
Magdalena Wierzchowska
Jakub Wojtanowski
Rafal Stanczyk
Marcin Tulicki
Waldemar Stankiewicz
Marcin Szewczak
Aleksandra Marciniak
2020-06-21 Damian Szmaglinski
Dominik Cierpiol
Krzysztof Nowina Konopka
Jan Korab
Marcin Czapski
Marcin Szypszak
Konrad Waz
Kamil Trzaska
Karol Jaltuszewski
2020-06-22 Marcin Szypszak
Krzysztof Nowina Konopka
Dominik Cierpiol
Konrad Waz
2020-06-23 Karol Jaltuszewski
Marcin Tulicki
Jakub Krzyzak
Dominik Cierpiol
Krzysztof Nowina Konopka
Konrad Waz
Jan Korab
2020-06-24 Marcin Tulicki
Damian Diaz
Waldemar Stankiewicz
Maksymilian Maszenda
Maciej Sawicki
Magdalena Wierzchowska
Adrian Borecki
2020-06-25  
2020-06-26 Damian Diaz
Maksymilian Maszenda
Maciej Sawicki
Iwona Bajor
Marcin Szypszak
Jakub Krzyzak
2020-06-29 Karol Jaltuszewski
Konrad Waz
Krzysztof Nowina Konopka
Dominik Cierpiol
2020-06-30 Damian Diaz
Waldemar Stankiewicz
Maksymilian Maszenda
Marcin Tulicki
Maciej Sawicki
Adrian Borecki
Mateusz Nowak
2020-07-01 Maksymilian Maszenda
Marcin Tulicki
Maciej Sawicki
Damian Diaz
Magdalena Wierzchowska
2020-07-02 Maksymilian Maszenda
Magdalena Wierzchowska
Waldemar Stankiewicz
Damian Diaz
2020-07-03 Damian Diaz
Maksymilian Maszenda
Marcin Tulicki
Adrian Borecki
2020-07-04 Karol Jaltuszewski
Dominik Cierpiol
Marcin Szypszak
Jakub Krzyzak
Jan Korab
Konrad Waz
Mateusz Nowak
Damian Szmaglinski
Kamil Trzaska
Kinga Kwiecien
Maria Twardzicka
2020-07-05 Jan Korab
Dominik Cierpiol
Marcin Szypszak
Konrad Waz
Maria Twardzicka
2020-07-06 Karol Jaltuszewski
Dominik Cierpiol
Maria Twardzicka
Jan Korab
Marcin Szypszak
Krzysztof Nowina Konopka
Konrad Waz
2020-07-07 Damian Diaz
Maciej Sawicki
Marcin Tulicki
Jakub Wojtanowski
Mateusz Nowak
Dominik Cierpiol
Marcin Szewczak
Waldemar Stankiewicz
Maksymilian Maszenda
2020-07-08 Damian Diaz
Maksymilian Maszenda
Magdalena Wierzchowska
Maciej Sawicki
Marcin Tulicki
Marcin Szewczak
2020-07-00 Damian Diaz
Marcin Tulicki
Maksymilian Maszenda
Maciej Sawicki
Marcin Szewczak
Adrian Borecki
Magdalena Wierzchowska
2020-07-10 Dominik Cierpiol
Jan Korab
Karol Jaltuszewski
Konrad Waz
Marcin Szypszak
Krzysztof Nowina Konopka
Adrian Borecki
2020-07-13 Maksymilian Maszenda
Waldemar Stankiewicz
Damian Diaz
Marcin Tulicki
Maciej Sawicki
Magdalena Wierzchowska
Jakub Wojtanowski
2020-07-14 Damian Diaz
Magdalena Wierzchowska
Marcin Tulicki
Aleksandra Marciniak
2020-07-15 Maciej Sawicki
Marcin Szypszak
Magdalena Wierzchowska
2020-07-16 Dominik Cierpiol
Krzysztof Nowina Konopka
Konrad Waz
Jakub Krzyzak
2020-07-17 Marcin Szypszak
Krzysztof Nowina Konopka
2020-07-19 Damian Diaz
Maciej Sawicki
2020-07-20 Damian Diaz
Maksymilian Maszenda
Adrian Borecki
Maciej Sawicki
2020-07-21 Damian Diaz
Maciej Sawicki
Maksymilian Maszenda
Marcin Tulicki
2020-07-22 Dominik Cierpiol
Marcin Szypszak
2020-07-23 Dominik Cierpiol
Kamil Trzaska
Konrad Warzocha
Marcin Szypszak
2020-07-24 Damian Szmaglinski
Konrad Warzocha
Jan Korab
Dominik Cierpiol
Marcin Szypszak
dziennikarze Waldemar Stankiewicz
Maksymilian Maszenda
Damian Diaz
Marcin Tulicki
Maciej Sawicki
Dominik Cierpiol
Konrad Waz
Krzysztof Nowina Konopka
Marcin Szewczak
Magdalena Wierzchowska
Adrian Borecki
Aleksandra Marciniak
Jakub Krzyzak
Konrad Warzocha
Marcin Szypszak
Karol Jaltuszewski
Jan Korab
Kamil Trzaska
Damian Szmaglinski
Jakub Wojtanowski
Kinga Kwiecien
Maria Stepan
Magdalena Wolinska Riedi
Mateusz Nowak
Monika Wozniak
Marcin Czapski

  • dziennikarze.txt
  • ostatnio zmienione: 2020/06/16 20:54
  • przez admin